Velvoittavat tiemerkinnät

Ainakin kaksi pyöräilijää velvoittavaa liikennesääntöä näkyy yksinomaan tiemerkinnöissä. Tiemerkintä on kuitenkin monestakin syystä huono tapa merkitä tienkäyttäjää velvoittavia asioita. Tässä kirjoituksessa käyn läpi velvoittavat tiemerkinnät, niiden ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja.

Yksisuuntaiset pyörätiet ovat yleistymässä. En tiedä, onko pyörätien yksisuuntaisuuden merkitseminen erillään ajoradasta virallista tapaa. Käytännössä pyörätiet tavataan kyltittää pyöräteiksi vain toisesta päästään. Väärästä pyöräilysuunnasta katsoen pyörätie näyttää jalkakäytävältä, jota jalankulkijat on velvoitettu käyttämään, ellei jalankulkua erikseen kielletä. Tätä ongelmaa yritetään vähentää maalaamalla pyörätiehen merkintä Polkupyöräliikenteelle tarkoitettu tienosa ja ajokaistanuoli. Nämä merkinnät vain eivät näy talvella eivätkä välttämättä kesälläkään. ”Väärästä ajosuunnasta” tuleva jalankulkija ei siis nykyisessä tilanteessa välttämättä voi tietää kulkevansa pyörätiellä.

Pyörätien jatke on toinen, tuoreen lainmuutoksen tuoma ongelmakohta. Kun viimeistään vuonna 2018 erikseen merkitsemätöntä suojatietä ei voida pitää pyörätien jatkeena, ollaan pulassa. Pyöräilijää velvoittaa tuolloin tiemerkintä, jota ei lumen alta voi nähdä. Toisaalta sen puuttuvaksi tulkitseminen pakottaa pyöräilijän nimenomaan olemaan käyttämättä suojatietä, vaikka pyörätie jatkuisi suojatien molemmin puolin. Pyöräilijän on siis joko kierrettävä suojatie tai talutettava pyöränsä sen yli.

Talvi ei ole ainoa ongelma. Koska liikennemerkkiä pyörätien jatkeelle ei ole, soratien yli ei pyörätien jatketta voi tehdä. Googlen katunäkymäkuvassa Peiponpolulta Lappeenrannasta vasemmalta oikealle kulkee pyörätie Mäntylästä Lappeenrannan keskustaan. Suojatie on liikennemerkein tehty niin leveäksi, että kiertääkään sitä ei voi ajamatta ojan kautta. Vuonna 2018 pyöräilijän on pakko taluttaa Peiponpolun yli, ellei Peiponpolkua asfaltoida. Toisaalta pyörätien jatketta on käytettävä, jos sellainen on. Onko pyörätien jatke olemassa, jos merkintä on lumen tai pölyn alla?

Pyörätien ajosuunnan merkitsemisen ongelmat olisivat todennäköisesti ratkaistavissa käyttämällä sopivia olemassaolevia liikennemerkkejä. Joitakin ongelmia ja tulkintaepäselvyyksiä voi tulla, jos merkit sijoitetaan ajoradan ja pyörätien väliin tai jos pyörätien ulkolaidalle asetetaan myös ajorataa koskevia merkkejä. Pyörätien jatkeelle ei nykyisellään liikennemerkkiä ole, mutta sellainen olisi pikimmiten luotava, tai vaihtoehtoisesti luovuttava uudesta pyörätien jatkeen määritelmästä.

Aihe(et): pompo.fi Avainsanat: , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.